Vault

Pridružite i arhiviranje i eDiscovery Google Apps-u

Upravljanje, arhiviranje, pretraga i izvoz email poruka i čet razgovora u okviru organizacije. Cena Vault-a iznosi dodatnih 5€ po korisniku mesečno.

Pokreni svoj posao u oblaku

Arhiviranje e-pošte i čet razgovora

Kontrolišite koliko dugo će se čuvati e-pošta i čet razgovori. Napravite automatizaciju arhiviranja za ceo domen ili po organizacionim jedinicama, na vremenski period ili zadati termin.

Arhiviranje sve prepiske u okviru Google domena
Google pretraživanje arhiviranih podataka
Brzo pronalaženje materijala pomoću implementirane Google pretrage

Pronalaženje i preuzimanje vrednih informacija, čak i sa ugašenih naloga. Na jednostavan način možete da dođete do podataka koje Vaš pravni tim potražuje i sprečite gubitak podataka kada Vas zaposleni napušta.

Pravna zaštita

Nadamo se da do toga neće doći ali moguće je da jednom dođete u situaciju da je protiv Vas podignuta tužba. Sa Sefom ste pripremnjeni jer imate sačuvane prepiske Vaših korisnika duže od standardne pravne procedure čuvanja dokumenata.

Praćenje aktivnosti u okviru Vault-a

Aktivnosti korisnika u okviru Vault-a se prate i generišu izveštaji tako da je obezbeđeno da imate uvid u pretrage koje su rađene u Vault-u, koje su poruke čitane, šta je izveženo i ostale aktivnosti.

Izveštaji za evidentiranje i praćenje aktivnosti

Praćenje aktivnosti korisnika u okviru Vault-a. Robust audit trails let you see searches, message views, exports and more.