Podaci
Kolaboracija
Administracija

Vault

Pridružite i arhiviranje i eDiscovery Google Apps-u

Upravljanje, arhiviranje, pretraga i izvoz email poruka i čet razgovora u okviru organizacije. Cena Vault-a iznosi dodatnih 5€ po korisniku mesečno.

Pokreni svoj posao u oblaku

Arhiviranje e-pošte i čet razgovora

Kontrolišite koliko dugo će se čuvati e-pošta i čet razgovori. Napravite automatizaciju arhiviranja za ceo domen ili po organizacionim jedinicama, na vremenski period ili zadati termin.

Arhiviranje sve prepiske u okviru Google domena
Google pretraživanje arhiviranih podataka
Brzo pronalaženje materijala pomoću implementirane Google pretrage

Pronalaženje i preuzimanje vrednih informacija, čak i sa ugašenih naloga. Na jednostavan način možete da dođete do podataka koje Vaš pravni tim potražuje i sprečite gubitak podataka kada Vas zaposleni napušta.

Pravna zaštita

Nadamo se da do toga neće doći ali moguće je da jednom dođete u situaciju da je protiv Vas podignuta tužba. Sa Sefom ste pripremnjeni jer imate sačuvane prepiske Vaših korisnika duže od standardne pravne procedure čuvanja dokumenata.

Praćenje aktivnosti u okviru Vault-a

Aktivnosti korisnika u okviru Vault-a se prate i generišu izveštaji tako da je obezbeđeno da imate uvid u pretrage koje su rađene u Vault-u, koje su poruke čitane, šta je izveženo i ostale aktivnosti.

Izveštaji za evidentiranje i praćenje aktivnosti

Praćenje aktivnosti korisnika u okviru Vault-a. Robust audit trails let you see searches, message views, exports and more.

Probaj Google Apps na 30 dana

Nije potrebna instalacija softvera niti kreditna kartica

Otvaranje Google Apps naloga

Društvene mreže

Joomla hosting

  • Web hosting - za početnike
  • VPS - za profesionalce
  • CloudVPS - ultimativna platforma