Sheets

Napredne, brze, online tabelarne kalkulacije

Napravite tabele direktno u browser-u bez ikakvog dodatnog softvera. Rešićete razne poslove, od obične liste zadata do analize podataka sa grafikonima, filterima i pivot tabelama.

Pokreni svoj posao u oblaku

Prikaži interaktivni demo


Komentari, čet i multi-user live izmene

Zajednički možete da radite istovremeno sa nekoliko kolega ili čak ljudi izvan Vaše firme na istom dokumentu. Uvek ćete videti šta svako od njih kuca, da se konsultujete na integrisanom četu ili dogovarate u komentarima.

Google Docs na svim browser-ima

Google Docs - komentari, čet

Podržani su svi popularni tipovi fajlova

Otvoranje dokumenata i odmah možete krenuti sa izmenama, uključujući Microsoft© Word i PDF fajlove. Posle ih sačuvajte kao .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt ili .html formatu.


Neograničena istorija promena

Praćenje promena u dokumentu i vraćanje na bilo koje pređašnje stanje. Sve verzije se čuvaju neograničeno i ne zauzimaju dodatni prostor na Vašem nalogu.

Neograničen broj revizija