Drive

Lako čuvajte, sinhronizujte i delite podatke

Čuvajte celu svoju poslovnu dokumentaciju na jednom sigurnom mestu pomoću online skladišta dokumenata. Pristupajte dokumentima kad god su vam potrebni sa laptopa, tableta ili telefona.

Pokreni svoj posao u oblaku

Možete imati onoliko prostora koliko Vam je potrebno

30GB po korisniku koji se deli na Disk i Gmail predstavlja mnogo prostora za Vaše podatke. Ako ni to nije dovoljno, možete kupiti naš neograničeni paket za 10€ po korisniku mesečno. Nalozi sa manje od 5 korisnika dobijaju 1TB po korisniku.

Veliki kapaciteti za Vaš nalog na Google Drive-u
Sinhronizacija podataka na svim uređajima sa Google Drive-om
Automatska sinhronizacija podataka sa Vašim računarom

Sinhronizujte sve ili samo određene podatke sa označenim direktorijumom na vašem računaru. Sve promene koje napravite lokalno automatski se preslikavaju na Disk i obrnuto.

Pristupajte dokumetima bez kupovine dodatnog softvera

Da li Vam se desilo da Vam je potrebno da otvorite dokument ali nemate instaliran odgovarajući softver? Pregledajte preko 40 najrasprostranjenijih tipova dokumenata direktno sa Diska, uključujući video, slike, Microsoft Office dokumente, tabele i PDF-ove.

Pregled dokumenata direktno na Google Drive-u