Migracija Joomla sajtova

Ako čitate ovu stranicu znači da ste shvatili da je Vaš sajt zastareo, da Joomla koju koristite više ne pravi zakrpe i ispravke i da ste sada izloženi napadima jer su svi uočeni nedostaci već objavljeni na internetu. Za migraciju postoji više razloga od kojih su najvažniji nabrojani na Joomla sajtu (https://docs.joomla.org/Why_Migrate). Migraciju bi u određenom broju slučajeva trebalo da izvedu profesionalci, u suprotnom postoji realan rizik da se izgubite podatke ili da se raspadne sajt.

Mi radimo migracije Joomla sajtova, koje uključuju upgrade zastarele Joomla-e i upgrade svih proširenja, uz približno ili potpuno zadržavanje izgleda i dodavanje mobile responsive.

Do sada smo migrirali veliki broj Joomla sajtova sa v1.5 (ili čak v1.0) na v2.5 ili v3.x. Ti veb sajtovi se kreću od malih sa samo nekoliko stranica do veoma velikih sa preko 1000 stranica i puno proširenja. U većini slučajeva naši korisnici nisu ni znali da im je sajt migriran dok nisu posetili administraciju Joomla-e.

Kako radimo migraciju Joomla sajtova?

Koraci po kojima radimo migraciju:

  1. Backup: migraciju radimo na našem serveru tako da sajt nema pauze u radu
  2. Migracija proširenja: uključujući komponente, module i dodatke. Šablon pravimo novi i prilagođavamo ga izgledu starog sajta
  3. Migracija podataka: svega onoga što ste unosili preko administrativnog panela Vašeg sajta. To su podaci o korisnicima, članci, kategorije, meni, podešavanja modula... Podatke migriramo uzimajući u obzir promene u infrastrukturi baze podataka na novom sajtu.
  4. Testiranje: radi se tokom procesa migracije kao i na kraju da bismo proverili da sve funkcije rade kako je očekivano. Ovi testovi nam omogućavaju da ispravimo sitne greške koje su se provukle tokom procesa.
  5. Sigurnost sajta: sa Joomla-om radimo već dugi niz godina tako da imamo jasno utvrđen način obezbeđenja od zlonamernih napada.
  6. Zamena veb sajta: stari sajt ćemo izmestiti na lokaciju koja nije javno dostupna dok na njeno mesto preuzima novi sajt.

Iako je proces isti kako za velike tako i za male sajtove treba iskoristiti priliku da kada se već rade velike promene uradite i neke optimizacije i proširenja koje će Vaš sajt dodatno ubrzati ili unaprediti. Prelazak sa v1.5 na v2.5 je, na primer u slučajevima sajtova sa puno sadržaja, doneo primetno usporenje koje se može optimizacijom ispraviti.

Koja je cena migracije?

Migracija Joomla sajta iznosi 120€ pa naviše i traje 3-5 dana. Ova cena se odnosi na sajtove male i srednje kompleksnosti dok su veći predmet dogovora.